Författare: GK Stjärnan

Info ang vårterminen -22

Hej alla gymnaster! Pga den höga smittspridning som just nu råder så har GK Stjärnans styrelse tagit beslutet att skjuta fram terminsstarten till vecka 5 (undantag för vattengympan som startar v6). Vi kommer förlänga terminen med...