Vill du sponsra?

Är ni intesserade av att stötta vår verksamhet?

Kontakta Ingemar eller Karin Larsson Tel. 0416-511 835  / 076-126 63 00

E-post info@gkstjarnan.se