Drogpolicy

Verksamheten har idag ingen skriven drogpolicy, men efter kommunens informationsmöte angående droger inser vi vikten av att fundera och diskutera kring ämnet. Allt är inte så självklart som vi tidigare tyckt.

  • Vårt mål är att kunna ge våra aktiva en trygg miljö. Vi vill att föräldrar med förtroende ska kunna låta sina barn och ungdomar delta i GK Stjärnans föreningsliv. Inga alkoholdrycker, tobak eller droger ska förekomma bland våra ledare eller aktiva under vår idrottsverksamhet.
  • Vi eftersträvar också en ömsesidig respekt samt förståelse för människans olikhet.
  • Vårt första steg mot en drog, alkohol och tobaksfri idrottsverksamhet är att genom information och utbildning till styrelse och ledare öka medvetenheten om vår roll som förebilder och kunskapen om riskerna och hur man påverkas av droger, alkohol och tobak. Nästa steg är att upprätta en handlingsplan om hur vi professionellt ska agera i en sådan eventuell situation.
  • GK Stjärnans drogpolicy kommer att finns tillgänglig för våra aktiva på vår hemsida. Dessutom kommer våra ledare att ges kontinuerlig information om föreningens fortsatta arbete mot droger, alkohol och tobak inom idrottsverksamheten. Syftet är att göra vår drogpolicy till en del av vår verksamhet.
  • Vi vill att vår verksamhet ska utveckla styrelse, ledare och aktiva i positiv riktning, fysiskt, psykiskt och socialt. Som aktiv inom idrottsverksamheten har vi ett gemensamt ansvar för vår framtid.

 

FÖRSTA BLOSSET ÖPPNAR HJÄRNANS SLUSSAR FÖR DROGER

DROGFRI UNGDOM MÅR BÄTTRE OCH ORKAR MER

ALKOHOL SKADAR DIN HÄLSA ALLVARLIGT