Om oss

logo_gk

Gymnastikklubben Stjärnan är en förening som bildades 1934. Vi har idag ca 400 medlemmar som är fördelade på 4 olika motionsgrupper samt barn och ungdomsgymnastik.

Läs också om ledaren Rosita Olofsson på denna länk


Styrelsen

Ordförande: Jonas Berglund
Vice ordförande: Annika Nilsson
Kassör: Ingemar Larsson
Sekreterare: Ann-Louise Andersson
Ledamöter: Anna Larsson, Petra Nilsson & Cathrine Nilsson
Suppleant: Jonas Holmberg Andersson
Revisor: Marianne Andersson & Uno Bonthron
Revisorsuppleant: Linda Nilsson & Fredrik Jönsson
Valberedning: Karin Larsson, Paul Andersson & Åsa Lantz Mattisson

Ledare

Amanda Green
Annika Nilson
Birte Nilsson
Camilla Norrman
Linda Nilsson
Madelene Sevedsson
Malin Mandin
Marie Rosdahl
Rosita Olofsson
Vega Mandin

Hälpledare
Clara Ahrén
Ebba Degler
Ebba Myller
Matilda Svaneborn
Nicole Thomasson
Samina Sevedsson

Stefan Karlsson
Terese Asplund