Om oss

logo_gk

Gymnastikklubben Stjärnan är en förening som bildades 1934. Vi har idag ca 400 medlemmar som är fördelade på 4 olika motionsgrupper, Paragymnastik samt barn och ungdomsgymnastik.

Läs också om ledaren Rosita Olofsson på denna länk


Styrelsen

Ordförande: Jonas Berglund
Vice ordförande: Ingemar Larsson
Kassör: Annika Nilsson
Sekreterare: Ann-Louise Andersson
Ledamöter: Clara Ahrén, Ellen Remberg & Annelie Nilsson
Suppleant: Linda Nilsson
Revisor: Marianne Andersson & Uno Bonthron
Revisorsuppleant: Fredrik Jönsson & vakant
Valberedning: Karin Larsson, Paul Andersson & Åsa Lantz Mattisson

Ledare

Amanda Green
Annika Nilson
Bianca Nilsson
Birte Nilsson
Camilla Norrman
Charlotte Hallgren
Josefine Andersson
Linda Nilsson
Louise Hallgren
Madelen Sevedsson
Malin Mandin
Marie Rosdahl
Matilda Andersson
Mattias Grönkvist
Rosita Olofsson
Vega Mandin

Hälpledare
Alexandra Andersson
Clara Ahrén
Ebba Degler
Ellen Remberg
Emma Finström
Frida Palm
Hanna Svensson
Joanna Andersson
Johanna Hofvander
Josefin Årfelt
Kathe Hertzman
Lina Lindberg
Linnea Hjalmar
Magnus Appelin
Mia Norlin